Wetsvoorstel: VAR verdwijnt in 2016

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. Wel gaan wij overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Daarmee kunnen opdrachtgever en -nemer toch zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie krijgen. Hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Hieronder leest u meer over dit wetsvoorstel.

Geen VAR meer, wel voorbeeldovereenkomsten

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen straks overeenkomsten opstellen en aan ons voorleggen. Dat kunnen bijvoorbeeld overeenkomsten per sector zijn. Wij beoordelen deze overeenkomsten en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, publiceren wij als voorbeeldovereenkomst op onze internetsite. Iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt of gaat werken, kan  zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken.

Andere overeenkomsten dan voorbeeldovereenkomsten

Als een opdrachtgever en opdrachtnemer geen voorbeeldovereenkomsten willen gebruiken, kan een opdrachtgever een eigen overeenkomst aan ons voorleggen. Ook van deze overeenkomst zullen wij dan beoordelen of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Wat betekent dit voor mij als opdrachtnemer?

Werkt u op grond van een voorbeeldovereenkomst, dan houdt de opdrachtgever geen loonheffingen voor u in. U bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). U krijgt dus geen uitkering als u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De beoordeling van de overeenkomsten zegt niets over hoe wij uw inkomsten zien. Pas bij het beoordelen van uw aangifte inkomstenbelasting bepalen wij of wij uw inkomsten zien als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers?

Wordt er gewerkt volgens de voorbeeldovereenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Als de manier van werken verandert

Als blijkt dat de manier van werken niet volgens de overeenkomst gaat, en dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Keuzevrijheid

U kunt altijd kiezen tussen een voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent ook niet verplicht uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Het voordeel van een voorbeeldovereenkomst is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Overgangsregeling

Voor 2015 geldt er nog een overgangsregeling.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.